معرفی سرویس مرکز بازی

سرویس مرکز بازی امکان ساخت انواع لیدربود (leaderboard) را به بازی شما می‌دهد. در لیدربودها، بازیکنان بر اساس امتیازی که تا به حال کسب کرده‌اند رتبه‌بندی می‌شوند. بازیکن‌ها می‌توانند علاوه بر دیدن رتبه خود و بازیکن‌های اطراف خود، بازیکن‌هایی که تا به حال بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند ببینند. سرویس مرکز بازی امکان ساخت لیدربود بر اساس هر پارامتری که شما تعریف کنید را دارد. مثلا در یک بازی ممکن است بخواهید بازیکن‌ها را بر اساس تعداد ستاره‌هایی که تا به حال جمع کرده‌اند، تعداد دشمن‌هایی که تا به حال کشته‌اند، یا زمانی که صرف رد کردن یک مرحله کرده‌اند، رتبه‌بندی کنید. سرویس مرکز بازی همه این امکانات را در اختیار شما می‌گذارد.

گام بعدی