نصب و راه‌اندازی SDK بکتوری - رایانش (NodeJS)

هدف از این مستند آموزش راه‌اندازی SDK مربوط به سرویس رایانش (NodeJS) است. پس از مطالعه این مستند شما می توانید از طریق سرویس رایانش به سایر سرویس های بکتوری وصل شوید.

پیش‌نیازها

 1. در صورتی که با سرویس‌های بکتوری آشنایی ندارید، به مقدمه مراجعه کنید.
 2. در صورتی که با NodeJS آشنایی ندارید، به مستند آشنایی با NodeJS مراجعه کنید.

راه اندازی و شروع کار

اگر بخواهید از طریق سرویس رایانش (زبان NodeJS) با سایر سرویس های بکتوری در ارتباط باشید، می‌توانید از SDK ای که مخصوص این کار برای سهولت کار شما نوشته شده است، استفاده کنید. این sdk که در‌ واقع یک کتابخانه NodeJS می باشد، هم چنین این قابلیت را برای شما فراهم می‌آورد که بدون استفاده از سرویس رایانش بکتوری به صورت محلی (local) و یا از سرور خودتان با سایر سرویس های بکتوری در ارتباط باشید. کتابخانه مربوطه با نام backtory-sdk در npm قرار دارد و به راحتی می‌توانید آن را بر روی کامپیوتر شخصی خود نصب کنید. برای این کار کافیست دستور زیر را اجرا کنید:

npm install backtory-sdk

کاربرد اصلی این sdk برای اتصال از طریق سرویس رایانش به سایر سرویس ها می باشد که دیگر نیاز نباشد خودتان مستقیم به سایر سرویس ها پیام rest ارسال کنید. برای استفاده از sdk در کد توابع cloud-code کافیست در ابتدای برنامه به صورت زیر آن را import کنید.

var Backtory = require("backtory-sdk");

استفاده از SDK بیرون از سرویس رایانش

در زمان توسعه پروژه ممکن است شما ترجیح دهید که بر روی کامپیوتر شخصی خودتان کدهایتان را اجرا کنید و یا شاید بخواهید از سرویس رایانش بکتوری استفاده نکرده، ولی از سایر سرویس ها استفاده کنید. برای این کار لازم است تنظیماتی را انجام دهید. در این راستا می‌توانید به یکی از دو روش زیر عمل کنید:

روش اول: فایل تنظیمات بکتوری

کافیست فایل jsonای با فرمت زیر ایجاد کنید و در آن آی دی سرویس های مختلف بکتوری که با ساخت یک پروژه برای شما فعال می‌شوند، را در آن قرار دهید. (این فایل را می‌توانید با استفاده از بخش کلیدها در نمایه هر پروژه در واسط کاربری بکتوری پر کنید.)

{
  "integratedInstances":[
    {"id":"5734ce4e4b05abbbbaaaaaa1", "type":"auth"},
    {"id":"5734ce4e4b05abbbbaaaaaa2", "type":"database"},
    {"id":"5734ce4e4b05abbbbaaaaaa3", "type":"game"},
    {"id":"5734ce4e4b05abbbbaaaaaa4", "type":"realtime"},
    {"id":"5734ce4e4b05abbbbaaaaaa5", "type":"cloud-code"},
    {"id":"5734ce4e4b05abbbbaaaaaa6", "type":"file-storage"}
  ],
  "integratedMasterKey": "5734ce4e4b05abbbbaaaaaa0"
}

بعد از این کار لازم است هر جایی که Backtory‌ را import کردید، متود setConfigFileLocation را به صورت زیر صدا بزنید.

var Backtory = require("backtory-sdk");
Backtory.setConfigFileLocation("/path/to/config/file");

دقت کنید که اگر از سیستم عامل ویندوز استفاده می‌کنید، در تابع setConfigFileLocation به جای / از \ در آرگومان مسیر فایل استفاده کنید.

روش دوم: Environment Variables

شما می توانید از طریق تنظیم Environment Variable های زیر بدون صدا زدن setConfigFileLocation با سرویس های بکتوری کار کنید:

export BacktoryUseEnvVars=YES
export BacktoryMasterKey=5734ce4e4b05abbbbaaaaaa0
export BacktoryAuthenticationId=5734ce4e4b05abbbbaaaaaa1
export BacktoryDataBaseId=5734ce4e4b05abbbbaaaaaa2
export BacktoryGameId=5734ce4e4b05abbbbaaaaaa3
export BacktoryConnectivityId=5734ce4e4b05abbbbaaaaaa4
export BacktoryCloudCodeId=5734ce4e4b05abbbbaaaaaa5
export BacktoryFileStorageId=5734ce4e4b05abbbbaaaaaa6

می توانید در لینوکس این مقادیر را در جایی مانند آخر فایل etc/profile/ اضافه کنید. برای تنظیم این متغیر ها در ویندوز می توانید از این لینک کمک بگیرید.

گام بعدی