الگوی مناسب استفاده

جهت افزایش مقیاس‌‌پذیری برنامه‌ی خود، شما می بایست از میزان load و مصرف افزایش یافته‌ی آن اطمینان حاصل کنید. این متن دستورالعمل هایی را در مورد بهینه سازی چگونگی عملکرد برنامه شما ارائه می‌کند. در صورتی می توانید از سرور دیتابیس بکتوری برای نمونه سازی سریع برنامه‌ی خود استفاده کنید و در مورد عملکرد آن نگران نباشید که دستورالعمل های پیشنهادی توسط بکتوری را در هنگام طراحی ابتدایی برنامه خود لحاظ کرده باشید. ما به شدت توصیه می کنیم که قبل از انتشار برنامه خود مطمئن شوید که همه پیشنهادات داده شده را عمل کرده‌اید. در ذیل، توصیه هایی در مورد نحوه استفاده از سرویس دیتابیس آمده است:

گام بعدی