تعهدات پگاه
 1. ارائه خدمات موضوع قرارداد شامل ارائه نام کاربری و رمز عبور پنل اختصاصی مشترک حداکثر ظرف مدت ۱ روز کاری پس از امضاء قرارداد.
 2. امکان بارگذاری، ویرایش، و حذف فایل‌های دیجیتالی مشترک از طریق پنل کاربری و با استفاده از سرویس‌های اینترنتی
 3. ارائه آدرس اختصاصی برای هر فایل دیجیتالی جهت دریافت
 4. تضمین کیفیت خدمات و برقراری امکانات با ضریب اطمینان ۹۹.۹ درصد که نحوه محاسبه آن در پیوست شماره ۱ همین قرارداد بیان شده است.
 5. پشتیبانی فنی در ساعات اداری هفته توسط بخش فنی بعمل می آید و مشترک می‌تواند در زمان بروز مشکل و به منظور سهولت در امر پاسخگویی با تلفن۶۱۹۷۵۶۵۱-۵ -۰۲۱ تماس حاصل نماید.
 6. نظارت و کنترل بر سخت افزار استفاده شده برای ارائه خدمات فوق تحت نظر شرکت پگاه است و شرکت پگاه حق هر گونه تغییر و جابه‌جایی سخت افزارهای استفاده شده را حفظ می‌نماید. در مواقع ضروری این تغییرات طی اطلاع کتبی با مشترک هماهنگ خواهد شد.
 7. نحوه جبران خسارت ناشی از هرگونه اشکال و یا قطع ارتباط بر مبنای SLA (توافقنامه سطح خدمات) پیوست شماره ۱ همین قرارداد مشخصشده است و سقف آن تا ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد خواهد بود.
 8. شرکت پگاه موظف است نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعات مشترک اقدامات مقتضی را انجام دهد.
 9. تعهدات مشترک
 10. مشترک موظف است اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در شبکه شرکت پگاه را انجام دهد.
 11. مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را جزا" یا کلا" و یا مشترکا" بغیر ندارد مگر با توافق کتبی با شرکت پگاه. در هر حال، مسئولیت هرگونه استفاده غیر قانونی و غیر مجاز بعهده مشترک است.
 12. مشترک متعهد به رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت قوانین فوق توسط مشترک و یا کاربران وی به عهده مشترک بوده و شرکت پگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. بدیهی است در صورت درخواست مراجع ذی صلاح و عدم همکاری از طرف مشترک، شرکت پگاه مجاز به تعلیق کامل خدمات ارائه شده به مشترک تا رفع مشکل است.
 13. مشترک موظف به رعایت قوانین مخابراتی و مقررات و مصوبات مربوطه است.
 14. مشترک کتبا" یک نفر را بعنوان نماینده فنی خود همراه با آدرس پست الکترونیک وی به شرکت پگاه معرفی مینماید. هرگونه هماهنگی و توافق در خصوص مفاد این قرارداد با نماینده مذکور مورد قبول و تایید مشترک است.
 15. با توجه به ضرورت کنترل کیفیت سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای منصوبه، شرکت پگاه می‌تواند هر زمان که صلاح بداند با هماهنگی با مشترک جهت انجام امور کنترل کیفیت اقدام نماید‌. مشترک نیز موظف به انجام همکاری های لازم است.
 16. مشترک موظف به تهیه نسخه پشتیبان از داده های خود است.
 17. مشترک خود موظف به انجام امور اداره محتویات فایل‌های بارگذاری شده از طریق دسترسی که در اختیار او قرار گرفته است.
 18. مشترک حق ذخیره‌سازی و دریافت مطالبی که موجب تخریب و یا تضییع حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی گردد چه توسط خود و چه توسط کاربران خود را ندارد. مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مشترک بوده و شرکت پگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 19. مشترک حق ذخیره‌سازی و دریافت هیچ گونه ویروسی از قبیل Internet Viruses، Worms، Trojan Horses چه توسط خود و چه توسط کاربران خود را ندارد.
 20. در صورت تمایل مشترک به فسخ قرارداد (قبل از پایان مدت قرارداد) ایشان متعهد است درخواست خود را حداقل یک ماه قبل بصورت کتبی به شرکت پگاه اعلام نماید. در غیر اینصورت جریمه فسخ قرارداد معادل هزینه‌های یک ماه از موجودی مشترک نزد شرکت پگاه کسر شده و متعلق به شرکت پگاه خواهد شد.
 21. در صورت وقوع هر موردی که به تشخیص شرکت پگاه باعث تخریب و یا تضییع حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی گردد، خدمات موضوع قرارداد قطع و مشترک موظف به جبران خسارات وارده است.
 22. هرگاه پس از راه اندازی موضوع قرارداد، مشترک مبلغ مندرج در ماده ۳ قرارداد را در موعد مقرر پرداخت ننماید، شرکت پگاه می‌تواند به ازاء هر روز تاخیر در پرداخت (به صورت روز شمار ۳٪ در ماه) به عنوان خسارت دیرکرد از مشترک مطالبه نماید. چنانچه تاخیر در پرداخت تا پایان ماه (حداکثر ۳۰ روز) تداوم داشته باشد، شرکت پگاه حق دارد نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید و ارائه موضوع قراداد را قطع نماید و در این صورت مشترک متعهد به پرداخت خسارت به مبلغی معادل میانگین یک ماه حق اشتراک است.
 23. در صورت درخواست کتبی مشترک مبنی بر ارتقاء خدمات و بشرط وجود امکان واگذاری خدمات، مراتب توسط شرکت پگاه پس از تایید پرداخت هزینه‌های مربوطه توسط مشترک انجام خواهد پذیرفت. بدیهی است مبالغ صورت حساب‌های ماهیانه بر اساس آخرین تغییرات تهیه و ارسال خواهد شد.
 24. شرکت پگاه هیچگونه تعهدی در مقابل کپی رایت، علامت‌های تجاری و همچنین ثبت شدن و یا حق ثبت سرویس‌های مشترک در این رابطه را چه در ایران و چه در کشورهای دیگر به عهده نمی‌گیرد و کلیه مسئولیت‌ها به عهده مشترک است.
 25. مشترک برای سرویس‌دهی بهتر موظف است تمامی همکاری‌های لازم را برای تغییر در تجهیزات و تنظیمات آنها با شرکت پگاه داشته باشد.
 26. برای انجام امور مربوطه به تنظیمات و تغییرات مشترک موظف است که نماینده خود را به صورت درخواست کتبی معرفی نماید و تمامی دسترسی‌ها تنها توسط نماینده مشترک امکان پذیر است.
 27. در صورت بروز هرگونه مشکل که توسط نماینده مشترک در حین کار ایجاد شود و یا باعث اختلال در سیستم دیگر مشترکان گردد، مشترک مسئول بوده و ضرر و زیان ناشی از آن بعهده مشترک است.
 28. در صورت تغییر در مشخصات نماینده فنی، مراتب حداقل ظرف مدت دو روز کاری از طرف مشترک به صورت مکتوب به شرکت پگاه اطلاع داده خواهد شد.
 29. مشترک می‌بایست اعتراض نسبت به عدم دریافت سرویس یا نارضایتی از کیفیت آن را به صورت کتبی ظرف مدت ۱۵ روز بعد از دوره پرداخت سرویس به شرکت پگاه اعلام نماید. در صورت عدم اطلاع، این امر به منزله تایید کیفیت و دریافت سرویس شرکت پگاه است.