Loading ...

نرخ‌های زیر به‌زودی در بکتوری استفاده خواهد شد. نرخ‌های کنونی را از اینجا ببینید.

تعرفه سرویس‌ها

سرعت

بازی‌های پرکاربر

اطلاعات بیشتر
حرکت

بازی‌های در حال جذب

شروع کنید
شروع

بازی‌های تازه‌کار

شروع کنید
رایگان

توسعه‌ بازی

شروع کنید