وب‌هوک پرداخت درون برنامه‌ای

پیش‌نیازها

 1. در صورتی که با سرویس درون پرداخت امن آشنایی ندارید، به معرفی سرویس درون پرداخت امن مراجعه کنید.
 2. در صورتی که هنوز در پنل توسعه‌دهنده خود سرویس پرداخت درون برنامه‌ای را راه‌اندازی نکرده‌اید، به تنظیمات پنل مراجعه کنید.
 3. در صورتی که با سرویس رایانش آشنا نیستید، به آشنایی با سرویس رایانش مراجعه کنید.

در صورتی که علاقه داشته باشید، می‌توانید پاسخ صحت‌سنجی کافه بازار را در سمت رایانش دریافت کرده و منطقی را همان‌جا اجرا کنید. مثلا به اندازه‌ی تعداد سکه‌های خریداری شده، به کاربر در سرویس پایگاه داده سکه اضافه کنید. برای این منظور، می‌توانید در پنل مدیریت برای پرداخت درون برنامه‌ای وب‌هوک ست کنید. نمونه‌ای از این وب‌هوک به صورت زیر است:

var sdk = require('backtory-sdk');

exports.handler = function(requestBody, context) {
 /* requestBody is like this:
  * {
  *  requestType: 0/1/2,
  *  status: true/false,
  *  metaData: "<metaData>"
  * }
  */

  if (requestBody.status)
    context.succeed("Thank you for your morality! :)");
  else
    context.succeed("Oh, no ... you're a bad guy! :(");
};

پارامترهای بدنه‌ی درخواست به شرح زیر هستند:

پاسخ وب‌هوک در قالب یک رشته در پاسخ REST call در پارامتر metaData دریافت می‌شود.