کار با بکتوری را از طریق مثال‌های آماده بیاموزید

نمونه اندروید: در این نمونه های آموزشی می توانید قدم به قدم با ساخت یک پروژه ساده در بکتوری با استفاده از امکانات متنوعی که در اختیار دارید آشنا گردید. در صورتی که اینترنت مناسبی برای تماشای ویدیو یا علاقه مندی بیشتر به آموزش متنی دارید می توانید با کلیک برروی تصویر مقابل به نمونه آموزشی مراجعه کنید.

نمونه یونیتی: در این نمونه های آموزشی می توانید قدم به قدم با ساخت یک پروژه ساده در بکتوری با استفاده از امکانات متنوعی که در اختیار دارید آشنا گردید. در صورتی که اینترنت مناسبی برای تماشای ویدیو یا علاقه مندی بیشتر به آموزش متنی دارید می توانید با کلیک برروی تصویر مقابل به نمونه آموزشی مراجعه کنید.